Tiết học cuối cùng môn Tiếng nói Sân Khấu cùng giảng viên Bảo Vân

Diễn xuất Tin tức Đào tạo

Giảng viên Bảo Vân – phụ trách bộ môn Tiếng nói Sân Khấu dành trọn tiết học cuối cùng để trau chuốt lại bài báo cáo cuối khóa cho các bạn học viên Khóa 30 – 32.

Giảng viên Bảo Vân – phụ trách môn Tiếng nói Sân Khấu

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Bảo Vân, các bạn học viên Khóa 30 – 32 sẽ có bài báo cáo cuối khóa môn Tiếng nói Sân Khấu với các tiết mục MC, Rao, Hò, Vè.

Sau môn học Tiếng nói Sân Khấu, Khóa 30 – 32 sẽ tiếp tục bước vào bộ môn Diễn xuất trước ống kính do Giảng viên, Diễn viên Minh Cường phụ trách. Kết thúc 3 môn, các bạn học viên Khóa 30 sẽ làm báo cáo tốt nghiệp, các bạn học viên Khóa 32 sẽ học môn Kỹ thuật biểu diễn của Giảng viên, Danh hài Hữu Nghĩa trước khi báo cáo cuối học khóa.

Bonus thêm Video môn Tiếng nói Sân khấu:

Khoá 30-32 học Tiếng nói Sân khấu [Live]

Khoá 30 – 32 học buổi cuối môn Tiếng Nói Sân Khấu cùng giảng viên Bảo Vân <3Full: https://youtu.be/YHLktjsAeHg

Posted by Đào tạo diễn xuất – 21CEN on Tuesday, July 3, 2018