Tâm sự nghề diễn xuất – Danh hài Hữu Nghĩa và Khóa 26

Hậu trường Đào tạo Điện ảnh

Trong buổi học cuối cùng của khóa 26 và Danh hài Hữu Nghĩa môn Kỹ thuật biểu diễn. Thầy Hữu Nghĩa đã dành cho các bạn một khoảng thời gian để giải đáp thắc mắc, tâm sự nghề nghiệp.