doan-lam-phim

Bữa trưa của đoàn phim

Bộ phim Mặt trái cuộc đời (tên ban đầu Lật Mặt) đang bước vào giai đoạn nước rút, ekip đoàn làm phim, các diễn viên đều cố gắng hoàn thành nhanh và tốt nhất những cảnh quay nên chuyện ăn trễ giờ, dã chiến là chuyện bình thường. >>> Bích Trâm theo dõi Ngọc Ngô […]

Continue Reading