Lưu trữ cho từ khóa: giảng viên tiếng nói sân khấu

Buổi học Tiếng nói Sân khấu do cô Thanh Thương phụ trách

Bài tập Tiếng nói Sân khấu và diễn xuất do giảng viên Thanh Thương áp dụng đối với các bạn học viên khóa 09 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình.

Share Button