giảng viên thanh thương | Hãng phim Thế kỷ 21
Hãng phim Thế kỷ 21

giảng viên thanh thương »

Buổi học đầu tiên của Khóa 18 và giảng viên Thanh Thương

Buổi học đầu tiên của Khóa 18 và giảng viên Thanh Thương

admin March 8, 2017 0

Sau khi Khai giảng, các bạn học viên Khóa 18 lớp Đào tạo diễn viên đã có buổi học đầu tiên trên lớp cùng giảng viên, đạo diễn Thanh Thương – Chủ nhiệm bộ

Read More »