Khóa 30-32 học môn Diễn xuất trước ống kính cùng diễn viên Minh Cường

Sau khi khóa 28 kết thúc báo cáo tốt nghiệp, các bạn học viên tiếp tuc công cuộc học tập và thực hành các môn diễn xuất. Khóa 30 – 32 sẽ cùng học môn Diễn xuất trước ống kính cùng Giảng viên, Diễn viên Minh Cường.  >> Khóa 28 báo cáo tốt nghiệp Diễn […]

Continue Reading