Diễn Viên Minh Cường | Hãng phim Thế kỷ 21
Hãng phim Thế kỷ 21

diễn viên minh cường »

Buổi học đầu tiên của Khóa 22 và Diễn viên Minh Cường

Buổi học đầu tiên của Khóa 22 và Diễn viên Minh Cường

admin June 8, 2017 0

Đúng 1 tuần sau lễ khai giảng, các bạn học viên Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên tại 21CEN lại có dịp học môn Diễn xuất trước ống kính do Giảng viên, Diễn

Read More »
Khai giảng Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên

Khai giảng Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên

admin June 1, 2017 0

Vào ngày đầu tháng 6/2017, Hãng phim Thế kỷ 21 đã chính thức Khai giảng Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình tại TPHCM. Khóa 22 nhận được nhiều sự

Read More »
Khóa 20 học diễn xuất cùng Diễn viên Minh Cường

Khóa 20 học diễn xuất cùng Diễn viên Minh Cường

admin April 18, 2017 2

Các bạn học viên Khóa 20 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình tại 21CEN đã bắt đầu có buổi học Diễn xuất môn Diễn xuất trước ống kính cùng Giảng

Read More »
Khóa 18 học diễn xuất cùng Diễn viên Minh Cường

Khóa 18 học diễn xuất cùng Diễn viên Minh Cường

admin April 14, 2017 0

Khóa 18 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình tại 21CEN đã bắt đầu có những buổi học đầu tiên với Giảng viên, Diễn viên Minh Cường bộ môn Diễn xuất

Read More »
Tuyển sinh khóa 19 lớp Đào tạo diễn viên tại TPHCM

Tuyển sinh khóa 19 lớp Đào tạo diễn viên tại TPHCM

admin March 9, 2017 15

Sau khi khai giảng và đưa khóa 18 đi vào hoạt động giảng dạy, 21CEN tiếp tục tuyển sinh các bạn học viên cho khóa 19 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh –

Read More »
Khóa 17 học Diễn xuất trước ống kính cùng diễn viên Minh Cường

Khóa 17 học Diễn xuất trước ống kính cùng diễn viên Minh Cường

admin November 25, 2016 1

Khóa 17 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình tại 21CEN tiếp tục nhận được sự cộng tác giảng dạy của Giảng viên, Diễn viên Minh Cường trong bộ môn Diễn

Read More »
Buổi học Diễn xuất trước ống kính của Khóa 16 và Diễn viên Minh Cường

Buổi học Diễn xuất trước ống kính của Khóa 16 và Diễn viên Minh Cường

admin November 10, 2016 0

Giảng viên, Diễn viên Minh Cường tiếp tục tham gia giảng dạy bộ môn Diễn xuất trước ống kính cho các bạn học viên Khóa 16 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh –

Read More »
Khóa 15 học diễn xuất cùng diễn viên Minh Cường

Khóa 15 học diễn xuất cùng diễn viên Minh Cường

admin October 11, 2016 0

Giảng viên, diễn viên Minh Cường tiếp tục phụ trách bộ môn Diễn xuất trước ống kính cùng các bạn học viên khóa 15 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình.

Read More »
Khai giảng Khóa 17 lớp Đào tạo diễn viên

Khai giảng Khóa 17 lớp Đào tạo diễn viên

admin September 30, 2016 2

Trong những ngày cuối tháng 9, 21CEN tiếp tục khai giảng khóa 17 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình. Đến tham dự có Giám đốc Minh Hương, Diễn viên Minh Cường

Read More »
Khai giảng Khóa 15 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình

Khai giảng Khóa 15 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình

admin June 11, 2016 0

Đến hẹn lại lên, vừa qua Hãng phim Thế kỷ 21 tiếp tục khai giảng Khóa 15 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình mùa hè 2016.  >>> Báo cáo khóa

Read More »