đào tạo diễn viên 2017 | Hãng phim Thế kỷ 21
Hãng phim Thế kỷ 21

đào tạo diễn viên 2017 »

Khai giảng Khóa 18 lớp Đào tạo diễn viên năm 2017

Khai giảng Khóa 18 lớp Đào tạo diễn viên năm 2017

admin March 4, 2017 10

Sau 2 tháng nghỉ ngơi, đầu năm 2017, Hãng phim Thế kỷ 21 đã tiếp tục quay trở lại hoạt động, đánh dấu bằng việc tổ chức khai giảng Khóa 18 lớp Đào tạo

Read More »