[Review] DEADPOOL 2 (2018) – Bựa nhân trở lại, lợi hại gấp đôi

Từ “Deadpool” tiến hóa lên “Deadpool 2” là một bước tiến dài, rất thú vị và đầy bất ngờ. Một tràng vỗ tay cho phim! 🔥🔥🔥 MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THI ĐH SKĐA – CĐ VHNT 🔥🔥🔥👌Hãng phim Thế kỷ 21 thông báo mở lớp “Bồi dưỡng Kiến thức thi… Posted by Đào […]

Continue Reading