[Review] Chờ Em Đến Ngày Mai hay Chờ em đến… ngày kia?

“Anh sai roooồi, anh sai rồi đạo diễn à”, anh đặt nhầm tên phim rồi, đáng ra phải là chờ em đến ngày kia luôn chứ không phải đến ngày mai đâu. Vì xem phim mà đợi hoài phim không hết, xem hết xong mặt đứa nào đứa nấy ngu như bò đội nón. Quan […]

Continue Reading