Khóa 32-34 học Kỹ thuật biểu diễn cùng danh hài Hữu Nghĩa

Diễn xuất Đào tạo

Giảng viên, Danh hài Hữu Nghĩa đang giảng dạy, phân tích cho các bạn học viên khóa 32-34 lớp Đào tạo diễn viên tại 21CEN về bộ môn Kỹ thuật biểu diễn trong diễn xuất.

Giảng viên, Danh hài Hữu Nghĩa đang khái quát sơ lược về môn học Kỹ thuật biểu diễn trong diễn xuất cùng các bạn học viên.

Kỹ thuật biểu diễn có vai trò quan trọng đối với sự thành công của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Trong buổi học đầu tiên, giảng viên Hữu Nghĩa đã cho các bạn học viên nghe nhạc để cảm nhận. “Ngay từ bây giờ, khi bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, các em phải nghe nhạc và cảm nhạc theo một cách khác, hãy nhắm mắt và tập trung để phân tích không gian, thời gian, hoàn cảnh từng câu từ trong bài hát“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *