Khóa 30-32 học môn Diễn xuất trước ống kính cùng diễn viên Minh Cường

Diễn xuất Tin tức Đào tạo

Sau khi khóa 28 kết thúc báo cáo tốt nghiệp, các bạn học viên tiếp tuc công cuộc học tập và thực hành các môn diễn xuất. Khóa 30 – 32 sẽ cùng học môn Diễn xuất trước ống kính cùng Giảng viên, Diễn viên Minh Cường. 

>> Khóa 28 báo cáo tốt nghiệp

Diễn viên Minh Cường phụ trách môn Diễn xuất trước ống kính.

Diễn viên Minh Cường khái quát về tổng quan bộ môn, những điều cần lưu ý và đưa ra các bài tập cho buổi đầu tiên lên lớp.

Các bạn học viên Khóa 30-32 có lịch học từ 18h đến 20h30 thứ 4-6 hàng tuần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *