Khóa 15 học diễn xuất cùng diễn viên Minh Cường

Diễn xuất Tin tức Đào tạo

Giảng viên, diễn viên Minh Cường tiếp tục phụ trách bộ môn Diễn xuất trước ống kính cùng các bạn học viên khóa 15 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình.

>>> Khóa 17 học diễn xuất cùng giảng viên Hữu Nghĩa
>>> Những bộ phim ra rạp tháng 10 năm 2016

_mg_6230 _mg_6233
_mg_6236
_mg_6237
_mg_6240
Giảng viên, Diễn viên Minh Cường

_mg_6224 _mg_6225
_mg_6228
_mg_6244 _mg_6257
_mg_6260
_mg_6261
_mg_6262
_mg_6265
_mg_6267 _mg_6271 _mg_6272

Khóa 15 ôn tập và triển khai thêm các bài tập về diễn xuất trước khi nhận kịch bản tiểu phẩm báo cáo Tốt nghiệp từ thầy Minh Cường.