Xem hướng, giờ lành để xuất hành cho năm mới nhiều tài lộc và may mắn

Dân ta từ xưa đến nay thường quan niệm rằng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Vì thế trong mỗi dịp năm mới trước khi xuất hành, người Việt thường rất cẩn thận trong việc lựa chọn ngày,giờ, phương hướng cho thích hợp nhất để mong một năm mới mọi chuyện được êm […]

Continue Reading